Sảm phẩm luôn đảm bảo chất lượng, Đổi 1 lấy 1 trong vòng 10 ngày nếu do lỗi nhà sản xuất